Vaccine fundraising for 800 dogs in Thailand

Every time PAC visit the Pattaya Dog Camp, we find dogs like this, or dead. PAC is raising funds to help the dogs. We do not support the shelter, nor the way that is run.

เราพบสุนัขตายหรือในสภาพนี้ทุกครั้งที่ทางพีเอซีดำเนินการเข้าเยี่ยมค่ายสุนัขพัทยา พีเอซีกำลังดำเนินการระดมทุน เพื่อช่วยเหลือสุนัข เราไม่สนับสนุนศูนย์พักพิงสุนัขและไม่สนับสนุนการดำเนินการในศูนย์

The fear of every dog shelter is Distemper. During our travels to different areas in Thailand, we saw the terrible impact this virus has. In one shelter 200 dogs died in a few weeks time just because of someone brought one sick dog. There is no cure, only caring, and it can take weeks – a luxury no shelter in Thailand can afford. Most veterinary clinics in Thailand will push you out the door if you bring a dog with distemper into the clinic.

โรคไข้หัดสุนัขถือเป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับทุกๆศูนย์พักพิงสัตว์ เราได้พบเห็นผลกระทบที่น่าหวาดกลัวของไวรัสนี้ตลอดการเดินทาง เยี่ยมพื้นที่ต่างๆในประเทศไทย ในศูนย์ฯแห่งหนึ่ง สุนัข 200 ตัวตายลงเเพียงเพราะมีคนนำสุนัขป่วยหนึ่งตัวเข้ามาโรคนี้ไม่สามารถ รักษาให้หายได้ทำได้เพียงการดูแลซึ่งใช้เวลาหลายอาทิตย์ซึ่งถือเป็นความ หรูหราที่ไม่มีศูนย์พักพิงใดในประเทศไทยที่จะสามารถจ่าย

ได้ คลีนิกรักษาสัตว์ในประเทศไทยเกือบทุกแห่งจะขับไล่คุณออกจากคลีนิกหากคุณนำสุนัขที่เป็นโรคไข้หัดสุนัขเข้ามาในคลีนิก

In Pattaya 800 dogs are in danger each day. They are are weak from malnutrition, sickness, and bad conditions and new dogs that haven’t been quarantined are brought in everyday. A single sick dog could kill all of them in a month.

สุนัขในพัทยาจำนวน 800 ตัวกำลังตกอยู่ในอันตราย พวกมันอ่อนแอจากการขาดอาหาร การเจ็บป่วยและการอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่ อีทั้งไม่มีการกักกันสุนัขใหม่ที่ได้นำเข้ามาทุกๆวัน สุนัขป่วยเพียงตัวเดียวสามารถฆ่าสุนัขทั้งหมดในหนึ่งเดือน

PAC and Thailand Dog is fundraising for vaccination campaign to vaccinate 800 dogs in the Pattaya dog camp. We want to give each dog the 5 in 1 vaccination that provides protection from Distemper, Hepatitis (Adenovirus type 2), Parainfluenza, and Parvovirus. This needs to be injected two times on each dog.

พีเอซีและไทยแลนด์ด็อกกำลังจัดแคมเปนจ์การฉีดวัคซีนโดยระดมทุนเพื่อจัดหาวัคซีนให้สุนัข 800 ตัว ในค่ายสุนัขพัทยา เราต้องการฉีดวัคซีนรวม 5 ชนิดให้สุนัขทุกตัวเพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้หัด โรคตับอักเสบ ไข้หวัดและลำไส้อักเสบ ชึ่งต้องทำการฉีด 2 ครั้งสำหรับสุนัขทุกตัว

Currently, every puppy that comes to this camp dies after 3 months. Even if we take them outside the camps they still die because the place is so infected with disease, death, and despair that nothing can save them but your donation.

ในปัจจุบันนี้ลูกสุนัขทุกตัวตายลงหลัง 3 เดือนที่เข้ามาอยู่ในค่าย แม้เราจะเอามันออกไปอยู่นอกค่ายพวกมันก้อยังตายลงอยู่ดี เนื่องจากสถานที่เหล่านั้นเต็มไปด้วยการติดต่อของเชื้อโรค ความตายและสิ้นหวังที่ไม่มีสิ่งใดสามารถช่วยพวกมันได้ นอกเสียจากจะได้รับการบริจาคจากพวกคุณ

Each dog (excluding the puppies) cost 500 THB /$17 to vaccinate, including a collar.

สุนัขแต่ละตัว(รวมถึงลูกสุนัข) มีค่าใช้จ่าน 500 บาทหรือ 17 เหรียญ สำหรับการรับวัคซีนรวมทั้งปลอกคอ

The cost for a veterinarian or veterinary student at 1000 THB/ $33 per day but our hope is to get them to volunteer.

ค่าใช้จ่ายสำหรับสัตว์แพทย์หรือนักเรียนสัตวแพทย์อยู่ที่ 1,000 บาทหรือ 33 เหรียญต่อวัน แต่เราหวังว่าพวกเขา จะร่วมมาเป็นอาสาสมัคร

Each Puppy costs about 1500 THB / $50 to vaccinate during several weeks time.

ลูกสุนัขแต่ละตัวมีค่าใช้จ่ายประมาณ 1,500 บาทหรือ 50 เหรียญในการรับวัคซีนในช่วงเวลาหลายๆอาทิตย์

Our hope is to reach our goals and more to stop the killing of these puppies and grown up dogs. If we exceed our goal we will use the money to treat dogs for mange, since 80 % of the dogs have it as well and quarantine cages.

ความหวังของเราคือการไปถึงจุดหมายของเราและมากกว่านั้นคือการหยุดการตายของลูกสุนัขเหล่านี้รวมถึงสุนัขไฃโตด้วย หากเราสามารถบรรลุเกินจุดมุ่งหมายของเราได้เราจะใช้เงินในการรักษาสุนัขขี้เรื้อนซึ่ง 80% ของสุนัขเป็นโรคนี้ และจัดหากรงกักกันสัตว์

Add Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.